Log in
updated 10:40 AM GMT, Mar 13, 2019

Η παραβολή του Ασώτου υιού…ή των δύο ασώτων υιών

Ολοι την ξέρουμε ως Παραβολή του Ασώτου. Δεν ξέρω όμως αν έχετε σκεφτεί, ότι το δραματικό πρόσωπο σε αυτή την παραβολή του Κυρίου, δεν είναι ο άσωτος υιός, αλλά ο πρεσβύτερος. Ας τα πάρουμε όμως απ’ την αρχή:

Ο μικρός γυιός της παραβολής, αφού σπατάλησε την Πατρική περιουσία, «ζων ασώτως», έμεινε φτωχός. Εβίωσε μια υπαρξιακή κενότητα και μη βρίσκοντας πουθενά αλλού εσωτερική πληρότητα και ευτυχία, θυμήθηκε τον Πατέρα του και γύρισε να Τον βρεί.

 

Η Πατρική «ουσία» είναι κάτι ουσιαστικό που δεν σβήνει. Είναι η ασυνείδητη αγαπητική εικόνα του Πατρός, καλά εντυπωμένη στα ασυνείδητα βάθη του υιού, που τη γνώριζε καλά ο βαθύτερος μη συνειδητός, αλλά πραγματικός εαυτός του ασώτου υιού. Αυτή η εικόνα, «ουσία», του Πατρός τον κράτησε ζωντανό και η ηθελημένη εξορία του δεν επέφερε σε αυτόν τον πνευματικό θάνατο. 

Ετσι μετά την ματαίωση των «επιδιώξεων της σαρκός», ήταν πιό εύκολο για τον άσωτο να αφαιθεί δίχως προϋποθέσεις στη Θεία Αγάπη. Αλλωστε ο Χριστός το είχε τονίσει:

«Οι πόρνες και οι τελώνες θα σας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών». 

Και ποιοί είναι αυτοί; Είναι οι διάφοροι «άσωτοι υιοί» που νιώθουν αποτυχημένοι και εξουθενωμένοι, που έχουν κενώσει τον εαυτό τους και αφήνουν τα περιθώρια στο Χριστό να τους αναμορφώσει και να γεμίσει την ύπαρξή τους.

Θα μπορούσε η παραβολή να τελειώσει εδώ, αλλά ο Χριστός συνεχίζει, οχι τυχαία. Βάζει στο σκηνικό της παραβολής έναν ακόμη γυιό, τον πρεσβύτερο. Αυτός ο μεγαλύτερος γυιός έμενε κοντά στον Πατέρα, ήταν υπάκουος και εργαζόταν πιστά στην περιουσία του. 

Δεν εγκατέλειψε την πατρική εστία όπως ο αδερφός του, αλλά όταν τον είδε να επιστρέφει και τον Πατέρα να τον υποδέχεται με χαρά και να σφάζει για χάρη του «το μόσχο το σιτευτό», δεν χάρηκε καθόλου, ζήλεψε πολύ τον αδερφό του και εναντιώθηκε στον Πατέρα. Γιατί όμως συνέβει αυτό;

Θα περίμενε κανείς το αντίθετο. Είναι συγκλονιστικό, αυτομάτως έρχονται στο νού μας οι Φαρισαίοι. Και αυτοί ήταν πιστοί, περνούσαν τη ζωή τους στο ναό και τηρούσαν το νόμο, αλλά δεν ανεγνώρησαν τον Χριστό.

O Πρεσβύτερος υιός ζει με επιφανειακή συμμόρφωση στον οίκο του Πατέρα. Υπηρετεί τον Πατέρα ως πιστός δούλος, αλλά δεν τον αγαπά. Το βαθύτερο μέρος του εαυτού του, το μη συνειδητό, δεν συγκατανεύει στις προθέσεις του Πατρός, διότι δεν γνωρίζει τον Πατέρα. Ο Πρεσβύτερος γυιός είχε απωθήσει τις επιθυμίες του, είχε μέσα του ανεκπλήρωτους πόθους και καημούς, για τους οποίους δεν μίλησε ποτέ στον Πατέρα.

Δεν τόλμησε να Του ομολογήσει τα «θέλω» του. Εμεινε οχυρωμένος πίσω από ένα αδιαπέραστο ναρκισιστικό εγώ και έναν ψεύτικο ιδεατό εαυτό, που δεν ήθελε να αποκαλύψει στον Πατέρα αλλά και στο ίδιο τον εαυτότου.

Ο Πρεσβύτερος γυιός προτίμησε να αποθήσει τις ορμές του και όχι να τις ομολογήσει και να τις μεταμορφώσει. Η συμπεριφορά του είναι φαρισαϊκή.

Στην παραβολή έχουμε ουσιαστικά δυό ασώτους.

Η διαφορά τους είναι, πως ο ένας, «που έζησε έκλυτο βίο» έλκεται από την αγάπη του Πατέρα και αφήνεται σε αυτόν,

ενω ο άλλος, «ο ηθικός», αλλά δίχως καθαρή καρδιά και νου, δεν αντιλαμβάνεται, δεν εννοεί αυτή την Αγάπη. 

Η Ιδεατή εικόνα που έχει φτιάξει ξαφνικά καταρέει και βγαίνουν στην επιφάνεια όλα εκείνα τα αποθημένα πάθη 

σαν ζήλεια και μίσος έναντι του αδερφού του και του Θεού Πατέρα.

Ο Πρεσβύτερος είναι το δραματικό πρόσωπο αυτής της παραβολής. 

 

 

Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.